Wybory Senat 2015
Wybory do Senatu RP 2015
23 October 2015
sim
Od dziś wszystkie karty sim są rejestrowane
25 July 2016
Pokaż wszystko

Bilans otwarcia Kancelarii Prezydenta RP

Pałac prezydencki

Prezydent Andrzej Duda po przejęciu urzędu po ustępującym prezydencie Bronisławie Komorowski zlecił wykonanie bilansu otwarcia otwieranej pod jego nadzorem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten stał się jednocześnie bilansem zamknięcia odchodzącego z urzędu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Bilans otwarcia Kancelarii Prezydenta RP

Według autorów raportu w ostatnich miesiącach działania kancelarii pod nadzorem ówcześnie piastującego urząd prezydenta Bronisława Komorowskiego, kierownictwo Kancelarii podejmowało  nieuzasadnione merytorycznie decyzje kadrowe i organizacyjne.

Niektóre uwagi raportu publikujemy niżej:

  1. w czerwcu i lipcu br. nastąpił przyrost wypłacanych wynagrodzeń w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 o ponad 688 000 zł.
  2. łącznie na wynagrodzenia wydano 99,59% rocznego planu Kancelarii.
  3. ponad 89% zaplanowanych środków wykorzystano na zakup środków i urządzeń.
  4. łączna kwota nagród przyznanych od maja do sierpnia do blisko 1,5 mln zł.
  5. od stycznia do sierpnia 2015 Kancelaria wydała blisko 1,5 mln zł na upominki, przy czym między majem i sierpniem br. wydano z magazynu upominki o wartości niemal 740 000 zł i jednocześnie uzupełniając zapas o łączną kwotę przekraczającą 200 000 zł.

Raport otwarcia Kancelarii Prezydenta RP