Warto zlecić nam windykację

Same korzyści!

Decydując się na współprace z nami oszczędzasz czas i pieniądze!

Problem terminowego regulowania należności jest już niemal plagą, szczególnie w obrocie gospodarczym. Bierność w działaniu oraz opieszałość egzekwowania należności, może także doprowadzić do utraty płynności finansowej w Twojej firmie.
Wierzyciele z pewnością nie będą pytać, jaki jest powód braku płatności z Twojej strony, co oczywiste, chronić będą swoje miejsca pracy.

Wykorzystanie LexPublica Spółka z o.o. jako zewnętrznego wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi windykacyjne pozwala na ograniczenie do minimum kosztów egzekwowania przeterminowanych należności, a przede wszystkim znacznie zwiększa szansę odzyskania środków finansowych.


97%

Współczynnik odzyskanych należności

Aż tak skuteczni?

Tak wysoką skuteczność osiągamy dzięki stałym składowym naszej pracy, którymi są:


Optymalizacja działań

Na kilka sposobów próbujemy zmobilizować dłużnika do współpracy przy regulowaniu świadczeń. Sąd jest skuteczną, ale ostateczną drogą.

Profesjonalizm

To element wynikający z bogatego doświadczenia i procedur. Wiemy jakie kroki należy podjąć, by najszybciej odzyskać należność.

Powaga sytuacji

Gdy uruchamiamy procedurę odzyskania należności, dłużnik wie, że sprawa traktowana z najwyższym priorytetem. Nasze wezwanie wskazuje na konsekwencje dalszych opóźnień.

Duże zaangażowanie

Gospodarcze postępowania windykacyjne w większości przypadków realizujemy w modelu success fee, gdzie kosztami naszych działań obciążamy dłużnika.

Zaufane kancelarie komornicze

Współpracujemy wyłącznie z kilkoma zaufanymi i najskuteczniejszymi kancelariami komorniczymi w kraju.

Korzyści dla Ciebie

1
Poprawa płynności finansowej firmy.
2
Oszczędność przez brak konieczności tworzenia działu windykacji lub delegowania zadań.

3
Dyscyplina finansowa wśród kontrahentów.
4
Zwiększenie ilości czasu na działalność operacyjną, w tym ogniskowanie działań na podstawowej działalności Twojej firmy.

5
Pierwszeństwo w spłacie należności przed innymi dłużnikami, którzy "mogą" poczekać.

Jeszcze więcej korzyści!

Sprawdź już teraz, jakie jeszcze korzyści płyną ze współpracy z nami. Dyskrecja i i elastyczne warunki współpracy, to tylko niektóre z nich!